Medische Encyclopedie – Duinrand Apotheek – Den Haag

Duinrand Apotheek

Bronovolaan 3 2597AX Den Haag Tel:070-3244435 Fax:070 3281271

Medische Encyclopedie

Inhoud

agomelatine

Agomelatine is een antidepressie-medicijn.

Artsen schrijven agomelatine voor bij bepaalde vormen van depressiviteit.

Wat doet agomelatine en waarbij gebruik ik het?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn ook bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn en zeer zelden migraine.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, vooral misselijkheid, maar ook diarree, verstopping, braken en buikpijn.
 • Duizeligheid.
 • Angstgevoelens, juist moeilijk in slaap kunnen komen.
 • Abnormale dromen en zeer zelden nachtmerries en hallucinaties.
 • Slaperigheid of vermoeidheid overdag.
 • Rugpijn.

Deze bijwerkingen treden vooral op in de eerste 2 weken van de behandeling. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft of als u er na 2 weken nog last van blijft houden.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Tintelingen of doof gevoel in vingers en tenen en rusteloze benen.
 • Wazig zien en oorsuizen.
 • Overmatig zweten.
 • Huiduitslag, jeuk, galbulten of rode geïrriteerde huid.
 • Angio-oedeem, een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag agomelatine in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor agomelatine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Leveraandoeningen. Uw arts zal uw leverwerking regelmatig controleren. Waarschuw uw arts bij een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Raadpleeg uw arts als u een leveraandoening heeft, zoals hepatitis. Mogelijk mag u dit medicijn dan niet gebruiken.
 • Gewichtsverlies. Maar, soms neemt het gewicht juist toe. Vraag uw arts om een verwijzing naar een diëtist als de gewichtsverandering te groot en ongewenst is.
 • Er is een kans dat dit medicijn een onverwachte negatieve stemmingsverandering veroorzaakt, zoals toename van depressieve gedachten, vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Dit kan zich uiten in agressie, prikkelbaarheid, verwardheid, rusteloosheid, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem contact met uw arts op als depressieve gevoelens juist toenemen of verergeren. Jongeren onder de 18 jaar hebben meer kans op deze bijwerkingen. Artsen schrijven dit medicijn daarom meestal niet aan hen voor.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik agomelatine gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Ciprofloxacine, een antibioticum. Door ciprofloxacine stijgt de hoeveelheid agomelatine in het bloed. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen. Overleg met uw arts. Deze kan een ander medicijn voorschrijven.
 • Fluvoxamine, een medicijn tegen onder andere depressie. Door fluvoxamine stijgt de hoeveelheid agomelatine in het bloed. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen. Overleg met uw arts. Deze kan een ander medicijn voorschrijven.
 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Vraag de apotheker om advies of en wanneer u mag autorijden.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperigheid, duizeligheid en wazig zien. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste dagen van het gebruik voor. Ook als de dosering omhoog gaat, kunt u (extra) last hebben van deze bijwerkingen.

Let op: ook depressiviteit kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt het thema ‘Medicijnen in het verkeer‘ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) wilt autorijden.

Alcohol drinken?
Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn kunt u anders op alcohol reageren dan u gewend bent.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Weeg met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico van dit medicijn voor het kind. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico’s zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat het kind ontwenningsverschijnselen kan krijgen na de geboorte. Dit merkt u aan trillen, een onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen.

Maar soms kan het ook schadelijk voor de baby of voor u zijn, als uw aandoening niet zo goed mogelijk behandeld wordt. Zo kunnen depressieve klachten ook schadelijk zijn voor de moeder en het kind. Stoppen met dit medicijn als u al zwanger bent wordt dan meestal niet aangeraden. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

Heeft u een kinderwens? Overleg dan eerst met uw arts. Misschien kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven, waarmee meer ervaring is bij zwangeren.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem dit medicijn 1 of 2 uur voor het slapengaan in.

Hoe lang?
Merkt u na 2 weken nog te weinig effect, dan kan uw arts de dosis verhogen of u over laten stappen op een ander medicijn.

Na verbetering van de klachten moet u het meestal minstens 6 maanden blijven gebruiken. Dan heeft u minder kans dat de depressiviteit terugkomt.

Terug naar overzicht