Duinrand Apotheek – Den Haag

Duinrand Apotheek

Bronovolaan 3 2597AX Den Haag Tel:070-3244435 Fax:070 3281271

PATIËNTINFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Uw apotheek in Den Haag

Belangrijke medicijninformatie over sartanen

Vanuit IGJ is er heden (14 juli 2021) een terugroepactie geweest van angiotensine-receptor blokkers (“sartanen”), middelen die onder meer worden gebruikt tegen een  hoge bloeddruk. Het EDQM (European Directorate fort he Quality of Medicines) heeft onderzoek gedaan naar de onzuiverheid azide-tetrazole in de actieve grondstof van angiotensine-receptor blokkers (zogenaamde “sartanen”). De conclusie hiervan is dat er een limiet moet worden aangehouden voor deze onzuiverheid.

De registratiehouders hebben hun charges getest en daaruit is gebleken dat in een aantal charges de gemeten waarden boven de door het EDQM gestelde limiet uitkomen.

De autoriteiten hebben besloten dat deze charges en ook charges waarvan de testresultaten nog niet bekend zijn, op patiëntniveau dienen te worden teruggehaald.

Mocht u op één van de doosjes een batch nummer aantreffen dat onder deze terugroepactie valt (zie gezamenlijke recall brief leveranciers) verzoeken wij u om hierover met ons contact op te nemen. Uiteraard kunt u ons altijd bellen wanneer u hierover vragen heeft. Separaat van deze tekst zult u, indien u mogelijk één van deze middelen heeft afgenomen, nog een schrijven ontvangen.

 

 

U kunt op onze website 24 uur per dag informatie krijgen over geneesmiddelen en gezondheid. Wij adviseren u om uw medicatie op tijd te bestellen.

SARS-CoV-2 Rapid antigen Test Nasal en mondkapjes

In onze apotheken zijn de Roche zelftest alsmede diverse mondkapjes in de verkoop.

Contracten met zorgverzekeraars 2021

Voor 2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor het leveren van geneesmiddelen en daaraan gerelateerde zorg.

Zorgverzekeraar en apotheek

Mocht u twijfelen of u bij de juiste zorgverzekeraar zit klikt u hier. Deze link is toegevoegd om u te helpen bij het maken van een juiste keuze

Bericht voor CZ/OHRA verzekerden

Indien u bij CZ / OHRA bent aangesloten voor uw zorgverzekering dient u er rekening mee te houden dat met ingang van 1 mei 2021 het preferentiesysteem op generieke middelen geldt. Uw apotheek wordt eraan gehouden de door CZ/OHRA aangewezen generieke middelen te verstrekken. In veel gevallen kan dit betekenen dat u na deze datum een medicijn van een ander generiek merk krijgt.

Kijksluiter maakt de bijsluiter begrijpelijk

Gebruikt u weleens medicijnen? Dan kent u ongetwijfeld de bijsluiter die in de verpakking van een medicijn zit. Veel mensen vinden de bijsluiter ingewikkeld. Daarom is er nu Kijksluiter! Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 5.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van uw medicijn in begrijpelijke taal wordt uitgelegd in een filmpje.

Belangrijke medicijninformatie over metformine

Vanuit IGJ is er een terugroepactie geweest van metformine en glucient, middelen die worden gebruikt bij diabetes. Het gaat hierbij om de metformine van de fabrikant Teva en Centrafarm (niet door ons geleverd) alsmede Consilient Health. In sommige partijen is een verontreiniging aangetroffen. Het betreft hier N-nitrosodimethylamine, ook wel bekend als NDMA. Het gaat om specifieke charges welke in 2019 en begin 2020 zijn uitgeleverd. Wij verwachten dat er nauwelijks of geen doosjes meer van deze charge in omloop zijn. Meer informatie over de terugroepactie kunt u vinden op https://bit.ly/3fC9tdd. Mocht u op één van de doosjes een batch nummer aantreffen dat onder deze terugroepactie valt verzoeken wij u om hierover met ons contact op te nemen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 treedt deze nieuwe privacyregeling in werking.
Speciale aandacht vragen wij in dit kader voor: uw teruggebrachte medicatie!